Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:11:22
Tuần 30-31

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 30]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-5-2022

Nhiếp ảnh  (1)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

17-05-2022

Nhiếp ảnh  (5)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

THỨ NĂM

12-5-2022

Nhiếp ảnh  (2)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

19-05-2022

Nhiếp ảnh  (6)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

THỨ BẢY

14-5-2022

Nhiếp ảnh  (3)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

21-05-2022

Nhiếp ảnh  (7)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Studio

311 Bình lợi,P13, quận Bình Thạnh

CHỦ NHẬT

15-5-2022

Nhiếp ảnh  (4)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

CHỦ NHẬT

22-5-2022

Nhiếp ảnh  (8)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.