Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 16:02:33
Tuần 28-29

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-04-2022

Affter Effect (13)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

03-05-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

THỨ NĂM

28-04-2022

Affter Effect (14)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

05-05-2022

Affter Effect (15)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

30-04-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

 

THỨ BẢY

07-05-2022

Affter Effect (16)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.