Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Sáu, 25/03/2022 - 16:20:42
Tuần 24-25

   Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 24]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 25]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-03-2022

Affter Effect (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

05-04-2022

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

31-03-2022

Affter Effect (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

07-04-2022

Affter Effect (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

02-04-2022

Affter Effect (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

09-04-2022

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng vương

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.