Hôm nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2022
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:46:24
Tuần 22-23

Lớp MT02-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 22]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 23]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-03-2022

Indesign CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

 

THỨ BA

22-03-2022

Indesign cc  

Thi kết thúc môn

MT03, Lầu 6

THỨ NĂM

17-03-2022

Indesign cc (5)

GV: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

 

THỨ NĂM

24-03-2022

Affter Effect (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

19-03-2022

Indesign cc  (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT03, Lầu 6

 

THỨ BẢY

26-03-2022

Affter Effect (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.