Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:10:22
Tuần 18-19

 Lớp MT02 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 18]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 19)

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-02-2022

Photoshop CC(13)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04,Lầu 6

 

THỨ BA

22-02-2022

Lớp nghỉ

THỨ NĂM

17-02-2022

Photoshop CC(14)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04,Lầu 6

 

THỨ NĂM

24-02-2022

Lớp nghỉ

THỨ BẢY

19-02-2022

Photoshop CC(15)

Gv: ThS.Lê Phương thảo

MT04,Lầu 6

 

THỨ BẢY

26-02-2022

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.