Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 14:00:58
Tuần 14-15

Lớp MT02 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 15]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-01-2022

Photoshop CC (5)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ BA

11-01-2022

Photoshop CC (8)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, lầu 6

THỨ NĂM

06-01-2022

Photoshop CC (6)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ NĂM

13-01-2022

Photoshop CC (9)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, lầu 6

THỨ BẢY

08-01-2022

Photoshop CC (7)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT06,lầu 9

 

THỨ BẢY

15-01-2022

Photoshop CC (10)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

MT04, lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.