Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Chủ nhật, 19/12/2021 - 07:02:19
Tuần 13-14

Lớp MT02 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 14]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-12-2021

Illustrator CC (12)

Gv: Mai Xuân Hưng

Thi kết thúc môn

Học Online

 

THỨ BA

28-12-2021

Photoshop CC (3)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Học online 

THỨ NĂM

23-12-2021

Photoshop CC (1)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Học Online 

 

THỨ NĂM

30-12-2021

Photoshop CC (4)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Học online 

THỨ BẢY

.25-12-2021

Photoshop CC (2)

Gv: ThS.Lê Phương Thảo

Học Online 

 

THỨ BẢY

01-01-2022

Nghỉ tết dương lịch

Học online 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.