Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 09:04:17
Tuần 81-82

   Lớp MT01B; 02B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 81]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 82]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

11-3 -2023

Hậu kỳ & âm thanh (5)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ BA

21-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (7)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ NĂM

16-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (6)

Gv:ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04

Lầu 6

 

THỨ NĂM

23-3-2023

Hậu kỳ & âm thanh (8)

Gv: ThS.Nguyễn Thị Bích Ngọc

MT04,Lầu 6

THỨ BẢY

18-3-2023

Marketing (2)

Gv: THs.Trần Mai Khánh Linh

MT04

Lầu 6 

 

THỨ BẢY

25-3-2023

Marketing (3)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT04, Lầu 6 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.