Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:03:22
Tuần 75-76

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

22-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (9)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

29-11-2022

 Lớp nghỉ

 

THỨ NĂM

24-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (10)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

01-11-2022

 Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

26-11-2022

 Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

03-11-2022

 Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.