Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:36:39
Tuần 75-76

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 76]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

08-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

MT06,Lầu 9

 

THỨ BA

15-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (8)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

THỨ NĂM

10-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (6)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

 

THỨ NĂM

17-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (9)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

THỨ BẢY

12-11 -2022

Kỹ thuật quay phim  (7)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

 

THỨ BẢY

19-11-2022

Kỹ thuật quay phim  (10)

Gv: Huỳnh Lê chung

MT06,Lầu 9

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.