Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:21:18
Tuần 51-52

 Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 51]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

24-5-2022

Maya Nâng cao  (8)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

 

THỨ BA

31-5-2022

Maya Nâng cao  (11)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

THỨ NĂM

26-5-2022

Maya Nâng cao  (9)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

 

THỨ NĂM

02-6-2022

Maya Nâng cao  (12)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

28-5-2022

Maya Nâng cao  (10)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

 

THỨ BẢY

04-6-2022

Maya Nâng cao  (13)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.