Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 11:10:37
Tuần 49-50

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

10-5-2022

Maya Nâng cao  (2)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

17-05-2022

Maya Nâng cao  (5)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

12-5-2022

Maya Nâng cao  (3)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

19-05-2022

Maya Nâng cao  (6)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

THỨ BẢY

14-5-2022

Maya Nâng cao  (4)

Gv: Lê Hoàng Vũ

Nộp bài Maya Basic cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ BẢY

21-05-2022

Maya Nâng cao  (7)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.