Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 16:00:53
Tuần 47-48

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

26-04-2022

Maya Basic  (14)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT04, Lầu 6

 

THỨ BA

03-05-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

THỨ NĂM

28-04-2022

Maya Basic  (15)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT04, Lầu 6

 

THỨ NĂM

05-05-2022

Maya Basic  (16)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

30-04-2022

Nghỉ lễ 30-4 - 01/5

 

 

THỨ BẢY

07-05-2022

Maya Nâng cao  (1)

Gv: Lê Hoàng Vũ

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.