Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Năm, 07/04/2022 - 15:45:52
Tuần 45-46

    Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 45]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

12-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BA

19-04-2022

Maya Basic  (11)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

THỨ NĂM

14-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ NĂM

21-04-2022

Maya Basic  (12)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT04, Lầu 6

THỨ BẢY

16-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ BẢY

23-04-2022

Maya Basic  (13)

Gv: Nguyễn Tấn Phát Anh

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.