Hôm nay, Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023
Thứ Sáu, 25/03/2022 - 16:20:10
Tuần 43-44

   Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 43]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 44]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

29-03-2022

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT03, Lầu 6

 

THỨ BA

05-04-2022

Nhiếp ảnh (8)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio,lầu 8

tòa nhà cũ

THỨ NĂM

31-03-2022

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, lầu 8

tòa nhà cũ

 

THỨ NĂM

07-04-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BẢY

02-04-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Studio, lầu 8

tòa nhà cũ

 

THỨ BẢY

09-04-2022

Lớp nghỉ

 

CHỦ NHẬT

03-04-2022

Nhiếp ảnh (7)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

Từ 8h00-11h00

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.