Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 12/03/2022 - 18:50:25
Tuần 41-42

Lớp MT01-B (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 42]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-03-2022

Maya Basic (7)

Gv:Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

22-03-2022

Maya Basic (10)

Gv:Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

17-03-2022

Maya Basic (8)

Gv:Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ NĂM

24-03-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

MT03, Lầu 6

THỨ BẢY

19-03-2022

Maya Basic (9)

Gv:Nguyễn Tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

12-03-2022

Nhiếp ảnh  (2)

Gv:ThS. Biện Xuân Trường

MT3, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.