Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Hai, 31/01/2022 - 14:09:50
Tuần 37-38

   Lớp MT01   (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 38]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

15-02-2022

Maya Basic (1)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BA

22-02-2022

Maya Basic (4)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

THỨ NĂM

17-02-2022

Maya Basic (2)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ NĂM

24-02-2022

Maya Basic (5)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

THỨ BẢY

19-02-2022

Maya Basic (3)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

THỨ BẢY

26-02-2022

Maya Basic (6)

Gv: Nguyễn tấn Phát Anh

MT06, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.