Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 01/01/2022 - 14:02:35
Tuần 33-34

   Lớp MT01 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

04-01-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ BA

11-01-2022

Typography (6)

GV: ThS.Hoàng Trà My

Học Online

THỨ NĂM

06-01-2022

Typography (4)

GV:ThS. Hoàng Trà

Nộp bài After Effect cho TT trung tâm

Học Online

 

THỨ NĂM

13-01-2022

Typography (7)

GV:ThS. Hoàng Trà My

Học Online

THỨ BẢY

08-01-2022

Typography (5)

GV:ThS. Hoàng Trà My

Học Online

 

THỨ BẢY

15-01-2022

Typography (8)

GV: ThS.Hoàng Trà My

Học Online

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.