Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Bảy, 18/12/2021 - 22:23:19
Tuần 31-32

    Lớp MT01 (Thời gian học Tối 3,5,7 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 31]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ BA

21-12-2021

After Effect (15)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

THỨ BA

28-12-2021

Typography (2)

GV: ThS.Hoàng Thị Trà My

Học Online

THỨ NĂM

23-12-2021

After Effect (16)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT06, lầu 9

 

THỨ NĂM

30-12-2021

Typography (3)

GV:ThS. Hoàng Thị Trà My

Học Online

THỨ BẢY

25-12-2021

Typography (1)

GV:ThS.Hoàng Thị Trà My

Học Online

 

THỨ BẢY

01-01-2022

Nghỉ tết dương lịch

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.