Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:51:16
Tuần 5-6

    Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Màu sắc & bố cục (3)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

20-03-2023

Màu sắc & bố cục (6)

Gv:  Dương Thị Duy

Nộp bài Hình họa cho TT trung tâm

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

15-3 -2023

Màu sắc & bố cục (4)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Màu sắc & bố cục (7)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

17-3 -2023

Màu sắc & bố cục (5)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Màu sắc & bố cục (8)

Gv:  Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.