Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Ba, 21/02/2023 - 09:51:56
Tuần 1-2

     Lớp GD50-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 01]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Hình họa (1)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

20-02-2023

Hình họa (4)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

15-02-2023

Hình họa (2)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Hình họa (5)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

17-02-2023

Hình họa (3)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

24-02-2023

Hình họa (6)

Gv: Đinh Thành Doanh

Hình họa

Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.