Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:43:39
Tuần 5-6

    Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

17-10-2022

Màu sắc & bố cục  (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

12-10-2022

Màu sắc & bố cục  (1)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Màu sắc & bố cục  (4)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

14-10-2022

Màu sắc & bố cục  (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Nộp bài Hình họa cho TT trung tâm

Hình họa

Lầu 2

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Màu sắc & bố cục  (5)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Màu sắc & bố cục  (2)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

    Lầu 7

 

THỨ HAI

17-10-2022

Màu sắc & bố cục  (5)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

THỨ TƯ

12-10-2022

Màu sắc & bố cục  (3)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

14-10-2022

Màu sắc & bố cục  (4)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

   Lầu 7

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

HN2

 Lầu 7

CHỦ NHẬT

16-10-2022

Hình họa (12)

Gv:ThS.Trần Thanh Phong

Vẽ ngoại cảnh

Từ 8h00- 11h00

 

 

 

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.