Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 08:57:20
Tuần 11-12

       Lớp GD49-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Illustrator CC  (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Illustrator CC  (12)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

23-11-2022

Illustrator CC  (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Illustrator CC  (13)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

25-11-2022

Illustrator CC  (11)

Gv: Lê Minh Thành

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-12-2022

 Lớp nghỉ 

   Lớp GD49-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 9]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Illustrator CC  (4)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

28-11-2022

Illustrator CC  (7)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

23-11-2022

Illustrator CC  (5)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Illustrator CC  (8)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

25-11-2022

Illustrator CC  (6)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Illustrator CC  (9)

Gv: Ths. Lê Phương Thảo

MT05,Lầu 9

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.