Hôm nay, Thứ Ba ngày 28 tháng 6 năm 2022
Thứ Sáu, 20/05/2022 - 12:16:22
Tuần 8-9

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

Hệ điều hành Mac OS (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01,Lầu 6

 

THỨ HAI

30-5-2022

Illustrator CC (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

25-5-2022

Hệ điều hành Mac OS (2)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT01,Lầu 6

 

THỨ TƯ

01-6-2022

Illustrator CC (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

27-5-2022

Illustrator CC (1)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

03-6-2022

Lớp nghỉ

 

Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 08]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 09]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

23-5-2022

Màu sắc & bố cục (9)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

30-5-2022

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

25-5-2022

Màu sắc & bố cục (10)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

01-6-2022

Illustrator CC  (1)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

27-5-2022

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT03,lầu 6

 

THỨ SÁU

03-6-2022

Illustrator CC (2)

Gv: Mai Xuân Hưng

Nộp bài Màu sắc & bố cục cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.