Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 07/05/2022 - 10:31:19
Tuần 6-7

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

Màu sắc & bố cục (3)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

16-05-2022

Màu sắc & bố cục (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

11-5-2022

Màu sắc & bố cục (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

18-05-2022

Màu sắc & bố cục (7)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

13-5-2022

Màu sắc & bố cục (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

20-05-2022

Mạng nội bộ (1)

Gv: Nguyễn Anh Minh

MT03

Lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 06]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 07]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

09-5-2022

Màu sắc & bố cục (3)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

16-05-2022

Màu sắc & bố cục (6)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

11-5-2022

Màu sắc & bố cục (4)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

18-05-2022

Màu sắc & bố cục (7)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

13-5-2022

Màu sắc & bố cục (5)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

20-05-2022

Màu sắc & bố cục (8)

Gv:Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.