Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Hai, 27/03/2023 - 09:38:44
Tuần 54-55

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Marketing (4)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

Marketing (7)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

THỨ TƯ

29-3 -2023

Marketing (5)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

 

THỨ TƯ

05 - 4 -2023

Marketing (8)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

THỨ SÁU

31-3 -2023

Marketing (6)

Gv: ThS.Trần Mai Khánh Linh

MT03, lầu 6

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

Nhận diện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, lầu 6

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-3-2023

Typography (6)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

03- 4 -2023

Typography (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT02,

Lầu 6

THỨ TƯ

29-3 -2023

Tâm Lý Khách hàng  (1)

Gv:  Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

05 -4 -2023

Tâm Lý Khách hàng  (3)

Gv:  Nguyễn Phúc Thịnh

MT02,

Lầu 6

THỨ SÁU

31-3 -2023

Tâm Lý Khách hàng  (2)

Gv:  Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

07- 4 -2023

Tâm Lý Khách hàng  (4)

Gv:  Nguyễn Phúc Thịnh

MT02,

Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.