Hôm nay, Thứ Bảy ngày 3 tháng 6 năm 2023
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:02:07
Tuần 48-49

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Tk Lịch thiệp  (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03, lầu 6

 

THỨ HAI

20-02-2023

Kỹ thuật in (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT03, lầu 6

THỨ TƯ

15-02 -2023

Kỹ thuật in (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Kỹ thuật in (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

THỨ SÁU

17-02-2023

Kỹ thuật in (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Kỹ thuật in (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT03, lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 48]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Tk Giao diện web (3)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

20-02-2023

Tk Giao diện web (6)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

15-02 -2023

Tk Giao diện web (4)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Tk Giao diện web (7)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

17-02-2023

Tk Giao diện web (5)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Tk Giao diện web (8)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.