Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:28:40
Tuần 46-47

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Tk Lịch thiệp   (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

01-02-2023

Tạp chí (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Tk Lịch thiệp   (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

TK Lịch thiệp  (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Tk Lịch thiệp   (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

 Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

MT03,Lầu 6

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 46]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 47]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Lớp nghỉ

THỨ TƯ

01-02-2023

Thiết kế lịch thiệp (4)

Gv; Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

TK giao diện web  (1)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Thiết kế lịch thiệp (5)

Gv; Nguyễn Khắc Huynh

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

TK giao diện web   (2)

Gv:  Lưu Tiến Khuynh

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.