Hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023
Thứ Sáu, 22/04/2022 - 15:56:45
Tuần 4-5

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Hình họa (9)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/05

 

THỨ TƯ

27-04-2022

Hình họa (10)

Gv:Lê Bật Thăng

Lăng ông bà chiểu

 

THỨ TƯ

04-05-2022

Màu sắc & bố cục (1)

Gv:ThS. Lê Phương Thảo

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

29-04-2022

Hình họa (11)

Gv:Lê Bật Thăng

Lăng ông bà chiểu

 

THỨ SÁU

06-05-2022

Màu sắc & bố cục (2)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

Nộp bài Hình họa cho TT trung Tâm

Hình họa

Lầu 2

Sau 11h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 04]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 05]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

25-04-2022

Hình họa (10)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ HAI

02-05-2022

Nghỉ lễ 30/4-01/05

 

THỨ TƯ

27-04-2022

Hình họa (11)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

04-05-2022

Màu sắc & bố cục (1)

Gv: Dương Thị Duy

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

29-04-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

06-05-2022

Màu sắc & bố cục (2)

Gv:Dương Thị Duy

Nộp bài Hình họa cho TT trung Tâm

Hình họa

Lầu 2

Sau 20h00 bài học viên nộp xem như trễ hạn.

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

24-04-2022

Hình họa (9)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.