Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:17:12
Tuần 36-37

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Indesign (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

12-12-2022

Indesign (5)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

07-12-2022

Chấm bài Typography

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Indesign (6)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

09-12-2022

Indesign (4)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Indesign (7)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

Nhiếp ảnh (4)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT03,Lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

Nhiếp ảnh (5)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT03,Lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

Nhiếp ảnh (3)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT03,Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

Nhiếp ảnh (6)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT03,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.