Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 2023
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 08:58:13
Tuần 34-35

    Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Typography  (7)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

28-11-2022

Typography  (10)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

23-11-2022

Typography  (8)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Indesign (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

25-11-2022

Typography  (9)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Lớp nghỉ

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 34]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 35]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Indesign CC (8)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Indesign CC (11)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

23-11-2022

Indesign CC (9)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

25-11-2022

Indesign CC (10)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Lớp nghỉ

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.