Hôm nay, Thứ Ba ngày 7 tháng 2 năm 2023
Thứ Bảy, 05/11/2022 - 14:18:59
Tuần 32-33

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Typography  (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

14-11-2022

Typography  (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Nộp bài Nhiếp ảnh cho TT trung tâm

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

09-11-2022

Typography  (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Typography  (5)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

THỨ SÁU

11-11-2022

Typography  (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Typography  (6)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT06,Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 32]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 33]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

07-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ HAI

14-11-2022

Indesign CC (5)

Gv: Lê Minh Thành

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

09-11-2022

Nghỉ tham gia workshop

 

 

THỨ TƯ

16-11-2022

Indesign CC (6)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

11-11-2022

Indesign CC (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

18-11-2022

Indesign CC (7)

Gv: Lê Minh Thành

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.