Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:45:15
Tuần 28-29

    Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ HAI

17-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (7)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

12-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Nhiếp ảnh (1)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

14-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Nhiếp ảnh (2)

Gv: ThS.Biện Xuân Trường

MT06, Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 28]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 29]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (1)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

17-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (4)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

12-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (2)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (5)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

14-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (3)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Ý tưởng sáng tạo (6)

Gv: ThS.Trần Thanh Phong

MT04,Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.