Hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 5 năm 2022
Thứ Sáu, 08/04/2022 - 10:48:45
Tuần 2-3

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Hình họa (6)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

13-04-2022

Hình họa (4)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Hình họa (7)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

15-04-2022

Hình họa (5)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Hình họa (8)

Gv:Lê Bật Thăng

Hình họa

Lầu 2

  Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 02]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 03]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

11-04-2022

Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương

 

 

THỨ HAI

18-04-2022

Hình họa (6)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ TƯ

13-04-2022

Hình họa (4)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ TƯ

20-04-2022

Hình họa (7)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

THỨ SÁU

15-04-2022

Hình họa (5)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

THỨ SÁU

22-04-2022

Hình họa (8)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Hình họa

Lầu 2

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

24-04-2022

Hình họa (9)

Gv:ThS.Biện Xuân Trường

Chụp ngoại cảnh

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.