Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 18/06/2022 - 10:45:41
Tuần 12-13

 Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

Illustrator CC (7)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ HAI

27-6-2022

Illustrator CC (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

THỨ TƯ

22-6-2022

Illustrator CC (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Lớp nghỉ

THỨ SÁU

24-6-2022

Illustrator CC (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Illustrator CC (11)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 12]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 13]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

20-6-2022

Illustrator CC (9)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

27-6-2022

Illustrator CC  (12)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

22-6-2022

Illustrator CC (10)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

29-6-2022

Lớp nghỉ

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

24-6-2022

Illustrator CC (11)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

01-7-2022

Illustrator CC (13)

GV: Mai Xuân Hưng

MT05, Lầu 9

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.