Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 8 năm 2022
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:20:10
Tuần 10-11

   Lớp GD48-A (Thời gian học  Sáng 2,4,6 từ 8h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

Illustrator CC (4)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu9

 

THỨ HAI

13-6-2022

Màu sắc & bố cục  (8)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ TƯ

08-6-2022

Illustrator CC (5)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06,Lầu9

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Màu sắc & bố cục (9)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

THỨ SÁU

10-6-2022

Illustrator CC (6)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Màu sắc & bố cục  (10)

Gv: ThS. Lê Phương Thảo

MT06, Lầu 9

   Lớp GD48-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 10]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 11]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

Illustrator CC (3)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

 

THỨ HAI

13-6-2022

Illustrator CC (6)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

08-6-2022

Illustrator CC (4)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Illustrator CC (7)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

10-6-2022

Illustrator CC (5)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Illustrator CC (8)

Gv: Mai Xuân Hưng

MT04, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.