Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 11/03/2023 - 08:57:23
Tuần 78-79

    Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 78]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 79]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

20-03-2023

Portfolio  (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

15-3 -2023

Portfolio  (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Portfolio  (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Nộp bài Portfolio cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

17-3 -2023

Portfolio  (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

Hạn cuối nộp Đăng ký đề tài tốt nghiệp

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Lớp nghỉ

 

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-3-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

20-03-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

15-3 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

22-3 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

17-3 -2023

Hạn cuối nộp Đăng ký đề tài tốt nghiệp

 

 

THỨ SÁU

24-03-2023

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.