Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Tư, 08/03/2023 - 09:36:25
Tuần 74-75

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Tk Bao bì (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Tk Bao bì (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

01-3 -2023

Tk Bao bì (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Tk Bao bì (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

03-3 -2023

Tk Bao bì (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Lớp nghỉ

 

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

27-02-2023

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

06-03-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

01-3 -2023

Lớp nghỉ

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-3 -2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

03-3 -2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

10-03-2023

Lớp nghỉ

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.