Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Bảy, 11/02/2023 - 10:05:38
Tuần 74-75

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Brochure,catalogue  (6)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ HAI

20-02-2023

Tk Bao bì (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

15-02 -2023

Brochure,catalogue  (7)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Tk Bao bì (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

17-02-2023

Tk Bao bì (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Tk Bao bì (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT04,Lầu 6

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 74]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 75]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

13-02-2023

Portfolio (3)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

20-02-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

15-02 -2023

Portfolio (4)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

22-02-2023

Lớp nghỉ

 

THỨ SÁU

17-02-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

24-02 -2023

Lớp nghỉ

 

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.