Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Năm, 12/01/2023 - 09:31:11
Tuần 72-73

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Brochure,catalogue (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ TƯ

01-02-2023

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Brochure,catalogue (5)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT04,Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Lớp nghỉ

  Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 72]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 73]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

30-01-2023

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

06-02-2023

Tk giao diện web (15)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT4, Lầu 6

THỨ TƯ

01-02-2023

Tk giao diện web (13)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT4, Lầu 6

 

THỨ TƯ

08-02-2023

Portfolio (1)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

03-02-2023

Tk giao diện web (14)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT4, Lầu 6

 

THỨ SÁU

10-02 -2023

Portfolio (2)

Gv: ThS. Phạm Như Linh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.