Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 30/12/2022 - 09:39:55
Tuần 66-67

  Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ HAI

09-01-2023

Brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ TƯ

04-01-2023

TK giao diện web  (14)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

11-01-2023

Brochure,catalogue (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05,Lầu 9

THỨ SÁU

06-01-2023

TK giao diện web  (15)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

13-01-2023

Brochure,catalogue (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài TK giao diện web cho TT trung tâm.

MT05,Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 66]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 67]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

02-01-2023

Nghỉ tết dương lịch

 

 

THỨ HAI

09-01-2023

TK giao diện web (12)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

04-01-2023

TK giao diện web (10)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

 

THỨ TƯ

11-01-2023

TK giao diện web (13)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

06-01-2023

 

TK giao diện web (11)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

13-01-2023

TK giao diện web (14)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 (Thứ 2)

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.