Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 16/12/2022 - 10:57:23
Tuần 64-65

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

TK giao diện web  (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

26-12-2022

TK giao diện web  (11)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

21-12-2022

TK giao diện web  (9)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

28-12-2022

TK giao diện web  (12)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

23-12-2022

TK giao diện web  (10)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

30-12-2022

TK giao diện web  (13)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 64]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 65]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

19-12-2022

TK giao diện web (4)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

26-12-2022

TK giao diện web (7)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

21-12-2022

TK giao diện web (5)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

28-12-2022

TK giao diện web (8)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

23-12-2022

 

TK giao diện web (6)

GV: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài Bao bì cho TT trung tâm

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

30-12-2022

TK giao diện web (9)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

Trung tâm Polyart nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 14/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Học viên đi học lại ngày 30/01/2023 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.