Hôm nay, Thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023
Thứ Sáu, 02/12/2022 - 15:14:59
Tuần 62-63

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

TK giao diện web  (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

12-12-2022

TK giao diện web  (6)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

07-12-2022

TK giao diện web  (4)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

14-12-2022

TK giao diện web  (7)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

09-12-2022

TK giao diện web  (5)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

16-12-2022

TK giao diện web  (8)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

 Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 62]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 63]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

05-12-2022

Tk Bao bì (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

12-12-2022

TK giao diện web (2)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ TƯ

07-12-2022

Tk Bao bì (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

14-12-2022

TK giao diện web (3)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

THỨ SÁU

09-12-2022

 TK giao diện web (1)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

 

THỨ SÁU

16-12-2022

TK giao diện web (4)

GV: Huỳnh Lê Chung

MT04, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.