Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Bảy, 19/11/2022 - 09:00:11
Tuần 60-61

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Tâm lý khách hàng (2)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ HAI

28-11-2022

TK giao diện web  (1)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

23-11-2022

Tâm lý khách hàng (3)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

30-11-2022

TK giao diện web  (2)

Gv: Huỳnh Lê Chung

Nộp bài TK Poster cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

25-11-2022

Tâm lý khách hàng (4)

Gv: Nguyễn Phúc Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ SÁU

02-12-2022

TK giao diện web  (3)

Gv: Huỳnh Lê Chung

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 60]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 61]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

21-11-2022

Tk Bao bì (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ HAI

28-11-2022

Tk Bao bì (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

23-11-2022

Tk Bao bì (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ TƯ

30-11-2022

Tk Bao bì (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

25-11-2022

Tk Bao bì (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

02-12-2022

Tk Bao bì (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Brochure,catalogue cho TT trung tâm

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.