Hôm nay, Thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024
Thứ Sáu, 07/10/2022 - 14:46:55
Tuần 54-55

    Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ HAI

17-10-2022

Nhận diện thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

12-10-2022

Nhận diện thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Nhận diện thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

14-10-2022

Nhận diện thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Copywrite  (1)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

    Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 54]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 55]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

10-10-2022

Thiết kế Poster (3)

Gv: Nguyễn văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

17-10-2022

Thiết kế Poster (6)

Gv: Nguyễn văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ TƯ

12-10-2022

Thiết kế Poster (4)

Gv: Nguyễn văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

19-10-2022

Thiết kế Poster (7)

Gv: Nguyễn văn Thịnh

MT03, Lầu 6

THỨ SÁU

14-10-2022

Thiết kế Poster (5)

Gv: Nguyễn văn Thịnh

MT03, Lầu 6

 

THỨ SÁU

21-10-2022

Tk brochure,catalogue (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT03, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.