Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 24/09/2022 - 14:47:55
Tuần 52-53

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Marketing (8)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

03-10-2022

Nhận diện thương hiệu (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

28-9-2022

Nhận diện thương hiệu (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Nhận diện thương hiệu (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

30-9-2022

Nhận diện thương hiệu (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Nhận diện thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 52]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 53]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

26-9-2022

Tâm lý khách hàng (2)

Gv:Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài nhận diện thương hiệu cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

03-10-2022

Tâm lý khách hàng (4)

Gv:Nguyễn Phúc Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

28-9-2022

Tâm lý khách hàng (3)

Gv:Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài Copywrite cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

05-10-2022

Thiết kế Poster  (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

30-9-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

07-10-2022

Thiết kế Poster  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.