Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 09/09/2022 - 10:26:37
Tuần 50-51

 Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Marketing (2)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

19-9-2022

Marketing (5)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

14-9-2022

Marketing (3)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

Nộp bài Lịch thiệp cho TT trung tâm

MT05,Lầu 9

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Marketing (6)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

16-9-2022

Marketing (4)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Marketing (7)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

12-9-2022

Nhận diện thương hiệu (9)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

19-9-2022

Copywrite (3)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

14-9-2022

Copywrite (1)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

21-9-2022

Copywrite (4)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

16-9-2022

Copywrite (2)

Gv: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

23-9-2022

Tâm lý khách hàng (1)

Gv:Nguyễn Phúc Thịnh

Nộp bài Nhận diện thương hiệu cho TT trung tâm.

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.