Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Sáu, 26/08/2022 - 14:41:09
Tuần 49-50

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

05-9-2022

TK Lịch thiệp (4)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

31-8-2022

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Lê Minh Thành

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

07-9-2022

TK Lịch thiệp (5)

Gv: Lê Minh Thành

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Marketing (1)

Gv: Trần Duy Điền Sơn Trân

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 49]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 50]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

29-8-2022

Nhận diện thương hiệu (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

05-9-2022

Nhận diện thương hiệu (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

31-8-2022

Lớp nghỉ

 

THỨ TƯ

07-9-2022

Nhận diện thương hiệu (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

02-9-2022

Nghỉ lễ

 

 

THỨ SÁU

09-9-2022

Nhận diện thương hiệu (8)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.