Hôm nay, Thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2022
Thứ Bảy, 02/07/2022 - 15:09:23
Tuần 40-41

  Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-7-2022

Kỹ thuật in ấn  (8)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

11-7-2022

Typography   (1)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

06-7-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ TƯ

13-7-2022

Typography   (2)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

08-7-2022

Lớp nghỉ

 

 

THỨ SÁU

15-7-2022

Typography   (3)

GV: Nguyễn Thị Ngọc Huệ

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 40]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 41]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

04-7-2022

Tạp chí  (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

11-7-2022

TK Lịch thiệp (1)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

06-7-2022

Tạp chí  (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

13-7-2022

TK Lịch thiệp (2)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

08-7-2022

Tạp chí  (7)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

15-7-2022

TK Lịch thiệp (3)

Gv: Nguyễn Khắc Huynh

Nộp bài Tạp chí cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.