Hôm nay, Thứ Hai ngày 11 tháng 12 năm 2023
Thứ Bảy, 04/06/2022 - 11:21:48
Tuần 36-37

   Lớp GD46-A (Thời gian học Sáng 2,4,6 từ 08h00 -11h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (3)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ HAI

13-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (6)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ TƯ

08-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (4)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (7)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

THỨ SÁU

10-6-2022

Ý tưởng sáng tạo (5)

GV: ThS.Phạm Như Linh

MT05, Lầu 9

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Kỹ thuật in ấn  (1)

GV: Nguyễn Văn Thịnh

MT05, Lầu 9

   Lớp GD46-B (Thời gian học Tối 2,4,6 từ 18h00 -21h00)

NGÀY HỌC

[ Tuần 36]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

NGÀY HỌC

[Tuần 37]

MÔN HỌC

PHÒNG HỌC

THỨ HAI

06-6-2022

Kỹ thuật in  (1)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ HAI

13-6-2022

Kỹ thuật in  (4)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ TƯ

08-6-2022

Kỹ thuật in  (2)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

THỨ TƯ

15-6-2022

Kỹ thuật in  (5)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

THỨ SÁU

10-6-2022

Kỹ thuật in  (3)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

Nộp bài Typography cho TT trung tâm

MT02, Lầu 6

 

THỨ SÁU

17-6-2022

Kỹ thuật in  (6)

Gv: Nguyễn Văn Thịnh

MT02, Lầu 6

 

Xem tốt nhất với IE 7.0+, FireFox, Safari, Google Chrome, Opera (độ phân giải 1024x768+)
Copyright © 2010 by POLYGON Center. Designed by EGS.